suimti

suimti
suvalyti a. n.
nuvalyti, sudagoti, sudaryti, sudoroti (tarm.), suimti (prk.), suvokti, valyti

Lietuvių kalbos sinonimų žodynas. 2014.

Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • suimti — suim̃ti, sùima (sùema), sùėmė I. tr., intr. 1. sugriebti; surinkti; paimti: Suim̃k šiaudus nuo klojimo laito! Vb. Lošikai suėmė kortas ir sukilo nuo žemės A.Vien. Kai medų (labai norėdami) visą turtą sùėmė Sld. Žentas suim̃s senio visus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • suimti — suim̃ti vksm. Ji̇̀s atsisėdo pakrántėje ir sùėmė rañkomis gálvą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • suimtis — suimti̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • suimtis — suimtìs sf. (3b) suėmimas, areštas: Paleido iš suimtiẽs DŽ1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sutraukti — Rtr, Š, NdŽ, KŽ; Lex113, Q661, N, L, LL321, ŠT60, Ser 1. tr. traukiant sustumti, suvilkti, subraukti, suvaryti į vieną vietą: Viską dirba teknika: sukrauna į žagus, sutrauka, surėdo Ms. Miežius sutraukiau visus iš pašalių į vidurį Trk. Nupjautą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • suėmimas — suėmìmas sm. (2) 1. → suimti I 1: Ne blaivybė valdžiai rūpi, tik suėmimas viso pelno į savo rankas rš. 2. → suimti I 2: Tik pasibaigė javų suėmìmas, ir užšalo Gs. 3. → suimti II 2: Jau ne pirmas jo suėmìmas Kt. Tas sūnaus suėmìmas ją graban… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • nutverti — 2 nutverti, nùtveria, nutvėrė Š, Rtr, NdŽ, KŽ; Q27, SD1129, SD78,388, H, H171, R, MŽ, Sut, N, M 1. tr., intr. nučiupti, pagriebti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Šuva nutvėręs už kelnės dantimis duskina J. Iš nejučių nutverk J. Plaukų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • antimti — antim̃ti, añtima (añtema), añtėmė (dial.) tr. 1. parduodant daugiau paimti, gauti negu prekė verta, sulygta; perimti: Ana už sviestą pusę rublio añtėmė Als. Aš neantemu už vaistus: už pirktus piningus atiduodu Šts. Man miltų añtėmė daugiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pakylėti — Kv; N, Ak 1. tr. kiek pakelti: Pakylėji galvą, pramerki akis BM60. Mums nereikėjo nė rankų pakylėt BsPIII164. Aš aną už čiupryną į aukštį pakylėjau Plt. Savo galvą aukštyn pakylėsi prš. Kad man duktė grįžtų, rankeles susidėjus pakylėčiau Skr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pastverti — pastverti, pàstveria, pastvėrė tr. 1. DŽ, NdŽ, Vrn, Eiš nutverti, pagriebti, pačiupti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Jis pašoko iš vietos, pastvėrė jos ranką ir ėmė kalbėti iš susijaudinimo kimstančiu balsu V.Myk Put. Až pažasčių pastvėrė …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pritverti — 2 pritverti, prìtveria, pritvėrė tr. 1. pagriebti, pačiupti (rankomis, dantimis, nagais ir pan.): Dairės dairės, ale sopagą nė vienas nenorėjo pritvert Jrk128. O iškišusiam būras pritvėręs tik šnikšt! su peiliu liežuvio galą nupjovęs Jrk18 19.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”